Wednesday, February 18, 2009

AKREDITIF

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Uluslararası ticarette, vesikalı kredi (documantery credit), kredi mektubu (letter of credit, L/C), vesikalı kredi mektubu (documantery letter of credit), ticari kredi mektubu (commercial letter of credit) gibi çeşitli deyimlerle anılan akreditif, mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel bir finansman tekniğidir.
Uluslararası ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Böylelikle ithalatçı ürünün istediği kalite ve durumda eline geçmesini garanti ederken, satıcı ise, mal bedelinin istediği zamanda ödeneceğinden emin olacaktır.
Taraflar
Bir akreditif işleminde en az 4 taraf vardır:
1. Amir (Applicant): İthalatçı firma
2. Amir Banka (Issuing Bank): Akreditif açan banka
3. Lehdar (Beneficiary): Satıcı firma
4. İhbar/Teyit eden banka (Advising/Confirming Banks): Akreditifin açıldığını lehtara ihbar/teyit eden banka
ANY BANK: Akreditifte ANY BANK şeklinde belirtildiği takdirde, lehdar ödemenin yapılması için ihbar eden bankanın dışında üçüncü bir bankaya başvurabilir.

MNIDA

Tuesday, February 17, 2009

CIF VE FOB DEĞERİ NEDİR?

CIF
Uluslararası ticari bir terim olan CIF, (ing. Cost, insurance & freight) mal bedeli, sigorta ve navlun teriminde, satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır. Burada sigorta sözleşmesini akdetmek ve sigorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIF teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.
CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.
FOB
Free On Board
Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir.
Deniz taşımacılığında kullanılan bir terim olup, petrol fiyatları ile ilgili olarak CIF ile birlikte en sık kullanılan terimdir.

MNİDA

Wednesday, February 11, 2009

İNCOTERMS 2000

GRUP E : ÇIKIŞ

- EXW : EXWORKS

GRUP F : NAVLUN ÖDENMEMİŞ

- FOB : FREE ON BOARD
- FCA : FREE CARRIER
- FAS : FREE ALONGSIDE SHIP

GRUP C : NAVLUN ÖDENMİŞ

- CFR : COST AND FREIGHT
- CPT : CARRIAGE PAID TO
- CIF : COST, INSURANCE AND FREIGHT
- CIP : COST, INSURANCE PAID TO

GRUP D : VARIŞ

- DAF : DELIVERED AT FRONTIER
- DES : DELIVERED EXSHIP
- DEQ : DELIVERED EXQUAY ( DUTY PAID )
- DDU : DELIVERED DUTY UNPAID
- DDP : DELIVERED DUTY PAID

MNİDA

Monday, February 9, 2009

DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMCİLERİN 10 ÖNEMLİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ
 • Kendini tanıma
 • İç motivasyon
 • Cesaret
 • Güven
 • Sabır
 • Kararlılık
 • Tecrübe
 • Bilgi
 • Sebat
 • Konsantrasyon

İhracatçı Kimdir?

İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabii gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

HOME OFFİCE'LERİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

 • İş yerine ulaşım maliyetinin olmaması,
 • Yeni büro için gerekli bürokratik işlem ve maliyetlerinin olmaması,
 • Rahat çalışma ortamı,
 • Mesai saatlerinde esneklik,
 • Yüksek konsantrasyon,
 • Düşük giyim-kuşam gideri,
 • Karar verme-uygulama sürecinin kısalığı,
 • İş yeri ile sürekli ve çabuk bağlantı,
 • İşin bütün başarısının tamamen bir kişinin performansına bağlı olması,
 • Standard iş akımının sağlanamaması,
 • Sınırlı ofis desteği,
 • Sınırlı çalışma alanı,
 • Günlük kişisel yaşantının iş yaşantısını bölmesi,
 • Ev ortamının müşterileri olumsuz yönde etkilemesi

Önemli websiteler;

www.igeme.com.tr

www.dtm.gov.tr

www.eceurope.com

MNİDA